ELKARTEA

ELKARTEA

Gutxitasun Fisikoa edo Organikoa duten Pertsonen Bizkaiko Federazio Koordinatzailea gara. 1979. urtean sortu ginen desgaitasun fisikoa edo organikoa duten emakume eta gizonen inklusioa, gizarteko esparru guztietan, bermatzea helburu duten elkarte guztien lana koordinatzeko.

 

FEKOOR Bizkaiko 18 elkarteren baturatik jaiotzen da, guztiak desgaitasun fisikoa edota organikoa duten pertsonen alde ari dira lanean; Lurralde Historikoan, orotara 8.700 pertsona ordezkatzen ditugu.

 

Federazioa irabazi asmorik gabeko entitatea da, Eusko Jaurlaritzak onura publikoko elkarte gisa izendatua (239/1995 Dekretua, apirilaren 11koa). Etorkizuneko ikuspegia hiru ardatz hauetan oinarritzen da:

1.- Desgaitasun fisikoa edota organikoa duten pertsonak eta haien laguntza-sarea, ingurunea eta gizartea

2.- Zerbitzuak, programak, ekintzak, laguntzak eta aukerak

3.- Elkarte bera: FEKOOR.

Somos la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Bizkaia, fundada en 1979 con el objetivo de coordinar el trabajo de distintas asociaciones para conseguir la inclusión de las mujeres y los hombres con discapacidad física y/u orgánica en todos los ámbitos de la sociedad.

 

FEKOOR Bizkaiko 18 elkarteren baturatik jaiotzen da, guztiak desgaitasun fisikoa edota organikoa duten pertsonen alde ari dira lanean; Lurralde Historikoan, orotara 8.700 pertsona ordezkatzen ditugu.

FEKOOR nace de la unión de las 18 principales asociaciones de personas con discapacidad física y/u orgánica de Bizkaia, y representamos a más de 8.700 personas asociadas en este Territorio Histórico.

 

Federazioa irabazi asmorik gabeko entitatea da, Eusko Jaurlaritzak onura publikoko elkarte gisa izendatua (239/1995 Dekretua, apirilaren 11koa). Etorkizuneko ikuspegia hiru ardatz hauetan oinarritzen da:

La Federación es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública por el Gobierno Vasco (Decreto 239/1995 de 11 de abril) con una visión de futuro cimentada en tres ejes:

1.- Desgaitasun fisikoa edota organikoa duten pertsonak eta haien laguntza-sarea, ingurunea eta gizartea. Las personas con discapacidad física y/u orgánica y sus redes de apoyo, sus entornos y la sociedad.

2.- Zerbitzuak, programak, ekintzak, laguntzak eta aukerak. Los servicios, programas, actividades, apoyos y oportunidades.

3.- Elkarte bera: FEKOOR. La propia organización: FEKOOR.

BIZITZA INDEPENDENTERAKO EREDUA